Rezerwa oświatowa 2021

Rezerwa subwencji oświatowej na rok 2021

 

Dofinansowanie z subwencji pozwoli wyposażyć klasopracownie przyrodnicze w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Dzięki środkom z rezerwy oświatowej istnieje możliwość doposażenia placówki w pomoce dydaktyczne do fizyki, geografii, chemii oraz biologii. Dofinansowanie obejmuje również zakup stołu demonstracyjnegodygestorium oraz szafy na odczynniki.

 

Przygotowaliśmy zestawienia pomocy dydaktycznych do poszczególnych pracowni. Zapraszamy do zapoznania się z naszą propozycją. Nasi konsultanci pomogą w doborze pomocy dydaktycznych. Nasza wiedza dotycząca dostępności poszczególnych towarów na rynku pozwoli uniknąć późniejszych problemów z brakiem możliwości zakupu produktów na polskim rynku.

 

Kryterium V

V. Dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach, nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach.

 

W ramach tego kryterium można uzyskać dofinansowanie w zakresie zakupu:

a)    sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do nowych pomieszczeń do nauki zaadaptowanych z innych pomieszczeń szkolnych nie pełniących dotychczas funkcji dydaktycznych w obiektach szkół i placówek oświatowych publicznych[1] prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

b)    sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych (przekazanych do użytkowania w miesiącach październik – grudzień 2020 r. lub w miesiącach styczeń – wrzesień 2021 r.) obiektach szkół i placówek oświatowych publicznych prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

 

Z dofinansowania wyłącza się zakup pomocy dydaktycznych, który został dofinansowany z innych źródeł pochodzących z budżetu państwa.

Do wniosku należy dołączyć:

-        w przypadku pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach - pozwolenie na użytkowanie nowego obiektu lub wstępny (końcowy) protokół odbioru;

-        w przypadku pomieszczeń do nauki zaadaptowanych z innych pomieszczeń szkolnych nie pełniących funkcji dydaktycznych - protokół odbioru robót - przykładowy wzór określa załącznik nr 5d;

-        wykaz zakupionego w roku bieżącym lub planowanego do zakupienia sprzętu szkolnego oraz pomocy dydaktycznych odrębnie dla każdego pomieszczenia, opiewający na kwotę wnioskowaną zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5e.

 

Terminy składania wniosków:

-        do dnia 28 maja 2021 r.; I tura - dotyczy pomieszczeń do nauki oddanych do użytkowania/zaadaptowanych w okresie od 25 września – do końca grudnia roku poprzedniego oraz w I kwartale 2021 r.,

-        do dnia 4 października 2021 r.; II tura - dotyczy pomieszczeń do nauki oddanych do użytkowania/zaadaptowanych w II i III kwartale 2021 r.

 

Wzór wniosków określają załączniki nr 5a, 5b

 

c)    sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do pomieszczeń do nauki w szkołach publicznych prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2021.

 

Z dofinansowania wyłącza się zakup pomocy dydaktycznych, który został dofinansowany z innych źródeł budżetu państwa.

Do wniosku należy dołączyć:

-      oświadczenia dyrektorów szkół potwierdzające rozpoczęcie kształcenia w roku 2021 w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia,

-      pozytywną opinię wojewódzkiej rady rynku pracy,

-      wykaz zakupionego w roku bieżącym lub planowanego do zakupienia wyposażenia odrębnie dla każdego pomieszczenia, opiewający na kwotę wnioskowaną.

Termin składania wniosków: do dnia 20 września 2021 r.;

Wzór wniosków określają załączniki nr 5c i 5e (wykaz sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych).

 

Kryterium VI

VI. Sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów w utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

 

Sfinansowanie z ww. kryterium będzie przysługiwało jednostkom samorządu terytorialnego, prowadzącym lub dotującym szkoły, w których zostaną zorganizowane zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej.

Podział środków na sfinansowanie zajęć wspomagających zostanie dokonany na podstawie formularzy wypełnionych przez jednostki samorządu terytorialnego, w Strefie Pracownika Systemu Informacji Oświatowej https://strefa.ksdo.gov.pl/. Szczegółowa instrukcja korzystania z formularza zostanie przekazana w terminie późniejszym, ale z odpowiednim wyprzedzeniem.

Termin na wypełnienie formularza elektronicznego zostanie wskazany odrębną informacją.

Uruchomienie kryterium nastąpi po zwiększeniu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

 

[1] Nie należy uwzględniać w tym kryterium obiektów przedszkoli ogólnodostępnych, oddziałów przedszkolnych w ogólnodostępnych szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

 

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Zaloguj się

meble szkolne

Meble szkolne

 


 

Jesteśmy wyłącznym

dystrybutorem firmy

Frederiksen

Katalog do pobrania
Pomoce dydaktyczne Frederiksen katalog

 


 

Kompleksowo wyposażamy:

pracownie fizyczne

pracownie chemiczne

pracownie biologiczne

pracownie przyrodnicze


GALERIA REALIZACJI
Pracownie przedmiotowe

Pracownie przedmiotowe, fizyczna, chemiczna, biologiczna

 

 


 

Jesteśmy wyłącznym

dystrybutorem firmy

Cornelsen Experimenta

Katalog do pobrania

Pomoce dydaktyczne Cornelsen katalog

 

Cenniki do pobrania

 

Pomoce dydaktyczne

Meble szkolne

 

 

Strona korzysta z plików Cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

 

Sklep internetowy Shoper.pl