Umiem czytać + Umiem pisać + Umiem liczyć - Pakiet

Programy multimedialne
739
PLN
Umiem czytać + Umiem pisać + Umiem liczyć - Pakiet
Umiem czytać + Umiem pisać + Umiem liczyć - Pakiet
 • promocja
Cena: 739,00 zł 999,99 zł
Cena netto: 600,81 zł
szt.

Jest to pakiet składający się z 3 zestawów : Umiem czytać, Umiem pisać oraz Umiem liczyć. Oferowany w promocyjnej cenie.

 

Umiem czytać

Zestaw kart pracy oraz interaktywnych ćwiczeń wspomagających rozwój kluczowych kompetencji uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

- do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych w   klasach 1-3
- do zajęć ogólnych w klasach 1

Ćwiczenia wspierają następujące funkcje poznawcze niezbędne dla rozwoju umiejętności czytelnego i poprawnego czytania:

- koncentracja uwagi,
- pamięć wzrokowa i słuchowa,
- rozwijanie funkcji wzrokowych: analizy i syntezy,
rozwijanie funkcji językowych,
- sylabizowanie i budowanie zdań.

Ćwiczenia są różnorodne i budzą zainteresowanie dzieci.

Zestaw zawiera:

 • 33 interaktywne ćwiczenia klasowe lub indywidualne,
 • 7 interaktywnych gier i zabaw klasowych,
 • 70 kart pracy które pozwalają na utrwalenie materiału z   ćwiczeń interaktywnych. W zestawie są czarno-białe karty wzorce do kopiowania. Można je również samodzielnie   wydrukować w kolorze lub czarno-białe,
 • 30 dyplomów wydrukowanych, dostępnych również w progamie

 


Ćwiczenia i karty pracy przewidziane są do realizacji w ciągu całego roku szkolnego. Mogą być stosowane niezależnie od realizowanego programu nauczania a treści w nich zawarte są zgodne z podstawą programową.

Zestaw Umiem czytać to nowoczesna pomoc dydaktyczna doceniona przez nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego, którzy samodzielnie mogą wybierać z zestawu ćwiczenia dopasowane do umiejętności swoich uczniów.

Autorami zestawów są specjaliści praktycy z szerokim doświadczeniem, czynnie działający w swoim zawodzie.

 

Umiem pisać

Zestaw kart pracy oraz interaktywnych ćwiczeń wspomagających rozwój kluczowych kompetencji uczniów w edukacji wczesnoszkolnej :

- do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych w klasach 1-3

- do zajęć ogólnych w klasach 1

Ćwiczenia wspierają następujące funkcje poznawcze niezbędne dla rozwoju umiejętności czytelnego i poprawnego pisania:

- koncentracja uwagi,
- pamięć wzrokowa i słuchowa,
- rozwijanie funkcji językowych,
- umiejętności grafomotoryczne,
- reguły ortograficzne.

Ćwiczenia są różnorodne i budzą zainteresowanie dzieci.

Zestaw zawiera:

- 94 interaktywne ćwiczenia klasowe lub indywidualne,
- 6 interaktywnych gier i zabaw klasowych,
- 120 kart pracy które pozwalają na utrwalenie materiału z ćwiczeń interaktywnych. W zestawie są czarno-białe karty - wzorce do kopiowania. Można je również samodzielnie wydrukować w kolorze lub czarno-białe.

Ćwiczenia i karty pracy przewidziane są do realizacji w ciągu całego roku szkolnego. Mogą być stosowane niezależnie od realizowanego programu nauczania a treści w nich zawarte są zgodne z podstawą programową.

Zestaw Umiem pisać to nowoczesna pomoc dydaktyczna doceniona przez nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego, którzy samodzielnie mogą wybierać z zestawu ćwiczenia dopasowane do umiejętności swoich uczniów.

Autorami zestawu są specjaliści-praktycy z szerokim doświadczeniem, czynnie działający w swoim zawodzie.

 

Umiem liczyć

Zestaw kart pracy oraz interaktywnych ćwiczeń wspomagających rozwój kluczowych kompetencji uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

- do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych w klasach 1-3
- do zajęć ogólnych w klasach 1

Ćwiczenia wspierają funkcje niezbędne dla rozwoju zdolności liczenia i rozwiązywania zadań matematycznych:

- syntezę i analizę wzrokową,
- myślenie przyczyno-skutkowe,
- orientację w przestrzeni,
- spostrzegawczość i koncentrację uwagi,
- rozpoznawanie kształtów, cyfr oraz znaków matematycznych,
- myślenie operacyjne, w tym: porównywanie, segregowanie,   dodawanie, odejmowanie i działania odwrotne,
- pamięć,
- umiejętności grafomotoryczne aż do pisania cyfr, liczb i - zapisywania działań matematycznych.

Ćwiczenia są różnorodne i budzą zainteresowanie dzieci.

Zestaw zawiera:

- 129 interaktywne ćwiczenia klasowe lub indywidualne
- 11 interaktywnych gier i zabaw klasowych,
- 150 kart pracy które pozwalają na utrwalenie materiału z - ćwiczeń interaktywnych. W zestawie są czarno-białe karty - - wzorce do kopiowania. Można je również samodzielnie - wydrukować w kolorze lub czarno-białe.

Ćwiczenia i karty pracy przewidziane są do realizacji w ciągu całego roku szkolnego. Mogą być stosowane niezależnie od realizowanego programu nauczania a treści w nich zawarte są zgodne z podstawą programową.

Zestaw Umiem liczyć to nowoczesna pomoc dydaktyczna doceniona przez nauczycieli nauczania wczesnoszkolengo, którzy samodzielnie mogą wybierać z zestawu ćwiczenia dopasowane do umiejętności swoich uczniów.

Autorami zestawu są specjaliści-praktycy z szerokim doświadczeniem, czynnie działający w swoim zawodzie.

 

Cena brutto 3 zestawów - Umiem czytać, Umiem pisać, Umiem liczyć: 739 zł (Licencja otwarta dla placówki edukacyjnej.

Produkty powiązane

Eduterapeutica Gimnazjum Dyskalkulia i Dysleksja. Karty pracy /12-15 lat/ Eduterapeutica Gimnazjum Dyskalkulia i Dysleksja. Karty pracy /12-15 lat/

Zestaw ponad 500 kart w formacie A4 do wypełnienia lub wielokrotnego kopiowania. Zestaw przeznaczony jest do wspierania i terapii  uczniów gimnazjów wykazujących specyficzne problemy z zakresu szeroko rozumianej dysleksji i dyskalkulii. Dotyczy to zarówno uczniów ze zdiagnozowaną dysleksją lub dyskalkulią, jak i uczniów, którzy mimo braku takiej diagnozy wykazują na lekcjach języka polskiego problemy z czytaniem i pisaniem (w tym pisaniem czytelnym graficznie i zgodnym z zasadami ortografii) oraz na lekcjach matematyki – z liczeniem i rozwiązywaniem problemów matematycznych. Karty pracy mogą być zastosowane na zajęciach rewalidacyjnych pozwalających takim uczniom zniwelować braki z wcześniejszych etapów edukacji i stopniowo włączyć się w zajęcia całej klasy.

Cena: 137,76 zł

Eduterapeutica Dysleksja. Karty pracy /7-10 lat/ Eduterapeutica Dysleksja. Karty pracy /7-10 lat/

Zestaw 184 kart pracy w formacie A4 do wypełnienia lub wielokrotnego kopiowania . Ćwiczenia zostały podzielone na dwie grupy – przykłady konkretne i abstrakcyjne, co pozwala na dopasowanie kart pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka. Dodatkowo nauczyciele i terapeuci mają do dyspozycji kilkadziesiąt ćwiczeń grafomotorycznych w liniaturze podwójnej i pojedynczej. Wszystko to w formie ciekawych zadań do rozwiązania, które mogą być wykorzystane np. jako praca domowa.

Cena: 104,55 zł

Eduterapeutica Dyskalkulia. Karty pracy /7-10 lat/ Eduterapeutica Dyskalkulia. Karty pracy /7-10 lat/

Zestaw 157 kart pracy w formacie A4 do wypełnienia lub wielokrotnego kopiowania. Ćwiczenia zostały podzielone na dwie grupy – przykłady konkretne i abstrakcyjne, co pozwala na dopasowanie kart pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. Ćwiczenia zawarte w kartach pracy obejmują następujące zagadnienia: analizę wzrokowa, syntezę wzrokową, koncentrację, myślenie operacyjne, rozwijanie pamięci operacyjnej oraz sprawność grafomotoryczną. Wszystko to w formie ciekawych zadań do rozwiązania, które mogą być wykorzystane np. jako praca domowa.

Cena: 104,55 zł

Umiem czytać Umiem czytać

Zestaw kart pracy oraz interaktywnych ćwiczeń wspomagających rozwój kluczowych kompetencji uczniów w edukacji wczesnoszkolnej.

Cena: 220,17 zł

Umiem pisać Umiem pisać

Zestaw kart pracy oraz interaktywnych ćwiczeń wspomagających rozwój kluczowych kompetencji uczniów w edukacji wczesnoszkolnej. Zestaw Umiem pisać to nowoczesna pomoc dydaktyczna doceniona przez nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego.

Cena: 334,56 zł

Umiem liczyć Umiem liczyć

Zestaw Umiem liczyć to nowoczesna pomoc dydaktyczna doceniona przez nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego, którzy samodzielnie mogą wybierać z zestawu ćwiczenia dopasowane do umiejętności swoich uczniów.

Cena: 448,95 zł

Zegar Demonstracyjny bez mechanizmu Zegar Demonstracyjny bez mechanizmu

Ten duży, przejrzyście opisany zegar jest idealną pomocą naukową służącą do demonstracji w klasie. Dwie wskazówki poruszają się niezależnie, co pozwala na zmianę godziny bez przestawiania wskazówki minutowej. Zegar wykonany jest z lekkiego, ale bardzo wytrzymałego plastiku. Wymiary: 40cm x 40cm

Cena: 109,47 zł

Zegar Demonstracyjny z mechanizmem Zegar Demonstracyjny z mechanizmem

Ten duży, przejrzyście opisany zegar jest idealną pomocą naukową służącą do demonstracji w klasie. Zamontowany mechanizm pozwala demonstrować zależność ruchu pomiędzy wskazówka godzina a minut. Wskazówki nie mogą być poruszane niezależnie. Zegar wykonany jest z lekkiego, ale bardzo wytrzymałego plastiku. Wymiary: 40cm x 40cm

Cena: 129,15 zł

Oś liczbowa dla ucznia Oś liczbowa dla ucznia

Pomoc dydaktyczna przeznaczona dla przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych. Pomoc ćwiczeniowa dla ucznia, która ułatwia przyswojenie podstawowych pojęć matematycznych, takich jak:

 • oś liczbowa,
 • wartość liczb,
 • dodawanie,
 • odejmowanie i mnożenie w zakresie 0-20. 
Cena: 59,04 zł

Ułamki zestaw podstawowy Ułamki zestaw podstawowy

Zestaw pozwala przedstawić powiązanie pomiędzy jednostkami, dziesiątkami, setkami i tysiącami. Każdy element jest oznaczony w centymetrach kwadratowych, aby pokazać jak odnosi się do całości.

Cena: 72,57 zł

Oś liczbowa demonstracyjna Oś liczbowa demonstracyjna

Pomoc dydaktyczna przeznaczona dla przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych. Pomoc demonstracyjna dla nauczyciela, za pomocą której nauczyciel przedstawia uczniom podstawowe pojęcia matematyczne. 

Cena: 156,21 złLiczmany - lizaki cyfrowe zestaw dla 1- go ucznia Liczmany - lizaki cyfrowe zestaw dla 1- go ucznia

Liczmany. Wymiary po włożeniu kartonika w uchwyt: 7cm x 18cm. Pomoc dydaktyczna przeznaczona dla przedszkoli, klas I-III szkół podstawowych oraz szkół specjalnych. Jest to zestaw cyfr od 0 do 9, który pozwala na indywidualną oraz grupową pracę uczniów przy realizacji tematów z matematyki w przedziale liczb od 0 do 10. Umożliwia dziecku odczytywanie liczb - cyfr, rozwiązywanie podstawowych zadań arytmetycznych czy porównywanie liczb.

Cena: 25,83 zł 31,98 zł

Opinie o produkcie (0)

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Zaloguj się

meble szkolne

Meble szkolne

 


 

Jesteśmy wyłącznym

dystrybutorem firmy

Frederiksen

Katalog do pobrania
Pomoce dydaktyczne Frederiksen katalog

 


 

Kompleksowo wyposażamy:

pracownie fizyczne

pracownie chemiczne

pracownie biologiczne


GALERIA REALIZACJI
Pracownie przedmiotowe

Pracownie przedmiotowe, fizyczna, chemiczna, biologiczna

 

 


 

Jesteśmy wyłącznym

dystrybutorem firmy

Cornelsen Experimenta

Katalog do pobrania

Pomoce dydaktyczne Cornelsen katalog

 

Cenniki do pobrania

 

Pomoce dydaktyczne

Meble szkolne

 

 

Strona korzysta z plików Cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

 

Sklep internetowy Shoper.pl